Mail gerust voor een lezing voor jong en oud

 

In De geuzenpenning van Vlieland gaat de hoofdpersoon op zoek naar een echte geuzenpenning. Deze penningen werden in de Tachtigjarige Oorlog oorspronkelijk uitgereikt aan elke kapitein die aanwezig was bij de verovering van Den Briel. Daarom gaat een lezing over dit boek over de Tachtigjarige Oorlog.

 

Behalve alles over deze strijd tegen de Spaanse koning - in de buitenlandse literatuur de Nederlandse Revolutie genoemd - vertel ik in deze lezing ook nieuwe stukjes Nederlandse geschiedenis. Wist u bijvoorbeeld dat er een waar geuzennest op Vlieland bestond? Deze Vlielandse geuzen veroorzaakten de beroemde omwenteling in de hoofdstad, die men nu nog altijd met een duur woord "de Alteratie van Amsterdam" noemt!

 

Na deze lezing weet je alles over de bijzondere manier waarop Nederland is ontstaan.